ฟรีเว็บ ขยายสายงาน
 
แผนประกันอุบัติเหตุนักท่องเที่ยวรายปีสำหรับบริษัททัวร์
 
   
        แผนประกันเดินทางสำหรับ บริษัทท่องเที่ยวที่ดำเนินธุรกิจรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเที่ยวภายในประเทศ (Domestic Tourists) , รับนักท่องเที่ยวชาวไทยเที่ยวต่างประเทศ (Outbound Tourists) และ รับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเที่ยวเมืองไทย (Inbound Tourists)
   
  ความคุ้มครอง
 
คุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ในระหว่างการเดินทาง
เสียชีวิต , สูญเสียอวัยวะ (อ.บ.1) , ทุพพลภาพถาวร , ค่ารักษาพยาบาล ,การถูกฆาตกรรมและการลอบทำร้าย
   
เงื่อนไขการรับประกัน
 
จำนวนนักท่องเที่ยวขั้นต่ำ 500 คน / ปี (เหมาจ่ายรายปี)
บริษัทนำเที่ยวจะต้องแจ้งจำนวนและรายชื่อของนักท่องเที่ยวให้แก่บริษัทฯ เพื่อให้ความคุ้มครองแก่นักท่องเที่ยวก่อนกำหนดการเดินทาง และ
  บริษัทฯ อาจจะเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่ม กรณีที่จำนวนนักท่องเที่ยวที่แท้จริงมีจำนวนเกินกว่าจำนวนขั้นต่ำที่ได้ทำประกันภัยไว้กับบริษัทฯ
จำกัดระยะเวลาคุ้มครองไม่เกิน 90 วันในแต่ละเที่ยวการเดินทาง และจะต้องอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่บริษัททัวร์ตามตารางการเดินทาง
กำหนดอายุผู้เอาประกันภัยตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
อายุ 1 เดือน ถึง 15 ปี และอายุเกินกว่า 70 ปีขึ้นไป จะได้รับผลประโยชน์ชดเชย 50% ของผลประโยชน์ชดเชยสูงสุดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง แผน1 แผน2 แผน3

1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

1,000,000 2,000,000 3,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 500,000 500,000 500,000
3. บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง รวมอยู่ด้วย รวมอยู่ด้วย รวมอยู่ด้วย

 

อัตราเบี้ยประกันภัยต่อกรมธรรม์ต่อปี

จำนวนผู้เอาประกันภัยขั้นต่ำ / ปี เบี้ยประกันภัย / คน / เที่ยว
500 - 3,000 42 57 72
3,001 - 5,000 38 52 65
5,001 - 10,000 34 46 58
10,000 และมากกว่า 30 40 51
 
หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยข้างต้นยังไม่รวมอากรแสตมป์ (0.4%) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%)
 
แผนประกันภัยสำหรับกิจกรรมเสี่ยงภัย

      กิจกรรมเสี่ยงภัยเช่น การปีนเขา, การไต่หน้าผา, การปีนตาข่ายเชือก, การขี่ม้า, การขี่ช้าง, การโหนตัวจากที่สูง, การขี่จักรยานเสือภูเขา, การขี่เจ็ทสกี (ที่ไม่ใช่การแข่งขัน), การล่องแพ, การล่องแก่ง, การขี่รถขับเคลื่อนสี่ล้อเล็ก (ATV) เป็นต้น. หากบริษัทนำเที่ยวมีการจัดให้นักท่องเที่ยวมีการเล่นกิจกรรมต่างๆ ข้างต้น ถือว่าเป็นกิจกรรมเสี่ยงภัย ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยดังนี้

ความคุ้มครองและผลประโยชน์  

ความคุ้มครอง แผน1 แผน2 แผน3
1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 1,000,000 2,000,000 3,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 500,000 500,000 500,000
3. บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง รวมอยู่ด้วย รวมอยู่ด้วย รวมอยู่ด้วย

 

 อัตราเบี้ยประกันภัยต่อกรมธรรม์ต่อปี

จำนวนผู้เอาประกันภัยขั้นต่ำ / ปี เบี้ยประกันภัย / คน / เที่ยว
500 - 3,000 75.0 87.50 100.0
3,001 - 5,000 67.50 78.80 90
5,001 - 10,000 60 70 80
10,000 และมากกว่า 52.50 61.30 70

หมายเหตุ: เบี้ยประกันภัยข้างต้นยังไม่รวมอากรแสตมป์ (0.4%) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%)

 

 
 
 
   
ผู้แนะนำธุรกิจThalerngkiat.A
thalerngkiat.a@gmail.com
085-0426-888
thalerngkiat

นาฬิกา
©2012 by www.asinampm.com