ฟรีเว็บ ขยายสายงาน
 

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. รถยนต์นั่ง การใช้ส่วนบุคคล รหัส 110
2. รถยนต์นั่ง การใช้เพื่อการพาณิชย์ รหัส 120
3. รถยนต์โดยสาร การใช้ส่วนบุคคล รหัส 210
4. รถยนต์ปิคอัพบรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน ไม่นำไปใช้รับจ้างหรือให้เช่า รหัส 320
5. แผนที่รวม พ.ร.บ. จะต้องซ้ือความคุ้มครอง พ.ร.บ.ด้วยทุกครั้ง
   
ข้อตกลงความคุ้มครอง
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ต่อคน 300,000
ต่อครั้ง 10,000,000
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ต่อครั้ง 1,000,000
การประกันตัวผู้ขับขี่ ในคดีอาญา - 100,000
ความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. ต่อคน 50,000 / 200,000
ต่อครั้ง 5,000,000 / 10,00,000
 
อัตราเบี้ยประกันภัย ( แบบไม่รวม พ.ร.บ.)
รหัส ชนิด ขนาด เบี้ยประกันภัยรวมภาษี
110 รถเก๋งส่วนบุคคล - 2,300
120 รถเก๋งเพื่อการพาณิชย์ - 3,400
210 รถยนต์โดยสาร ไม่เกิน 15 ที่นั่ง 3,500
320 รถปิคอัพบรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน 3,300
 
อัตราเบี้ยประกันภัย ( แบบรวม พ.ร.บ.)
รหัส ชนิด ขนาด เบี้ยประกันภัยรวมภาษี
110 รถเก๋งส่วนบุคคล - 2,600
120 รถเก๋งเพื่อการพาณิชย์ - 3,700
210 รถยนต์โดยสาร ไม่เกิน 15 ที่นั่ง 3,800
320 รถปิคอัพบรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน 3,600
 
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 แผนมิตรแท้ทวีคูณพลัส PA 50,000
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ต่อคน 300,000
ต่อครั้ง 10,000,000
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ต่อครั้ง 1,000,000
การประกันตัวผู้ขับขี่ ในคดีอาญา - 200,000
ความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. ต่อคน 50,000/200,000
ต่อครั้ง 5,000,000/10,00,000
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ต่อคน (รถเก๋งไม่เกิน 5 ที่นั่ง) และ (ไม่เกิน 3 ที่นั่ง สำหรับรถรหัส320*) ต่อครั้ง 50,000
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ต่อคน (รถเก๋งไม่เกิน 5 ที่นั่ง)  และ (ไม่เกิน 3 ที่นั่ง สำหรับรถรหัส320*) ต่อครั้ง 50,000

 
อัตราเบี้ยประกันภัย แผนมิตรแท้ทวีคูณพลัส PA 50,000 ( แบบไม่รวม พ.ร.บ.)
รหัส ชนิด ขนาด เบี้ยประกันภัยรวมภาษี
110 รถเก๋งส่วนบุคคล - 2,500
120 รถเก๋งเพื่อการพาณิชย์ - 3,600
320* รถปิคอัพบรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน 3,500
 
อัตราเบี้ยประกันภัย แผนมิตรแท้ทวีคูณพลัส PA 50,000 ( แบบรวม พ.ร.บ.)
รหัส ชนิด ขนาด เบี้ยประกันภัยรวมภาษี
110 รถเก๋งส่วนบุคคล - 2,800
120 รถเก๋งเพื่อการพาณิชย์ - 3,900
320* รถปิคอัพบรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน 3,800
 
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 แผนมิตรแท้ทวีคูณพลัส PA 100,000
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก ต่อคน 1,000,000
ต่อครั้ง 10,000,000
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ต่อครั้ง 1,500,000
การประกันตัวผู้ขับขี่ ในคดีอาญา - 300,000
ความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. ต่อคน 50,000 / 200,000
ต่อครั้ง 5,000,000 / 10,00,000
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
 ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ต่อคน (ไม่เกิน 5 ที่นั่ง)  ต่อครั้ง 100,000
 ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ต่อคน (ไม่เกิน 5 ที่นั่ง)   ต่อครั้ง 100,000
อัตราเบี้ยประกันภัย แผนมิตรแท้ทวีคูณพลัส PA 100,000 ( แบบไม่รวม พ.ร.บ.)
รหัส ชนิด ขนาด เบี้ยประกันภัยรวมภาษี
110 รถเก๋งส่วนบุคคล - 2,700
120 รถเก๋งเพื่อการพาณิชย์ - 3,800
320 รถปิคอัพบรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน 3,700
 
อัตราเบี้ยประกันภัย แผนมิตรแท้ทวีคูณพลัส PA 100,000 ( แบบรวม พ.ร.บ.)
รหัส ชนิด ขนาด เบี้ยประกันภัยรวมภาษี
110 รถเก๋งส่วนบุคคล - 3,000
120 รถเก๋งเพื่อการพาณิชย์ - 4,100
320* รถปิคอัพบรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน 4,000

 

 
 
 
   
ผู้แนะนำธุรกิจThalerngkiat.A
thalerngkiat.a@gmail.com
085-0426-888
thalerngkiat

นาฬิกา
©2012 by www.asinampm.com