ฟรีเว็บ ขยายสายงาน
 

ความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1

  ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
  ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
  ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
   ***ในกรณีได้รับส่วนลดประวัติดี สามารถรับส่วนลดโดยมีหลักฐานประวัติดีแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับประกัน
 
เอกสารประกอบการสมัครทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (ประเภท 1)
  สำเนาบัตรประชาชน
  สำเนาทะเบียนรถยนต์
  สำเนาหน้าตารางประกันภัยเดิม
 
เงื่อนไขการรับประกันภัย
  1. สำหรับรถยนต์นั่งใช้ส่วนบุคคล (รหัส 110 ) เป็นรถญี่ปุ่น หรือรถตลาด ยี่ห้อรุ่นรถตามที่ระบุในตารางด้านล่าง
  2. รถยนต์ที่เป็น Super Car เช่น Porsche , Lotus, Rolls - Royce ฯลฯ ไม่สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองนี้ได้
  3. อายุรถยนต์ไม่เกิน 8 ปี นับจากวันจุดทะเบียน
  4. ทุนประกันภัยตามการพิจารณาของฝ่ายรับประกัน 80 % ของราคาตลาด ไม่เกิน 900,000 บาท
  5. ส่วนลดประวัติ จะพิจารณาตามประวัติเคลมของรถคันเอาประกันภัยที่เคยทำประกันภัยประเภท 1 กับบริษัทมิรแท้ฯ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
  6. บริษัทฯยกเว้นการพิจารณารับประกันภัยลูกค้าแรกเข้าของแผนกรับประกันภัยรถยนต์สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ แต่บริษัทฯยังคงดำเนินการต่างๆ
    กับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงตามนโยบายบริษัทฯที่มีผลในขณะนัน้
 
เอกสารประกอบการสมัคร
  1. รูปถ่ายตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยตามมาตราฐานการรับประกันภัยประเภท 1
  2. สำเนาทะเบียนรถยนต์คันเอาประกันภัย
  3. หนังสือรับทราบค่าเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
 
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก ต่อคน 300,000
ต่อครั้ง 10,000,000
ความรับผิดต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ต่อครั้ง 1,000,000
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย ทุนประกันภัยตามการพิจารณาของฝ่ายรับประกัน
รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้ ทุนประกันภัยตามการพิจารณาของฝ่ายรับประกัน
อุบัติเหตุส่วนบุคคลอันเกิดจากการใช้รถเพื่อผู้ขับขี่ และผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย ไม่เกิน 7 ที่นั่ง 50,000
ค่ารักษาพยาบาลเพื่อบุคคลในรถคันเอาประกันภัย ไม่เกิน 7 ที่นั่ง 50,000
การประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000
 
ตารางอัตราเบี้ยประกันภัย 
รถเก๋ง
Eco car
รุ่นรถ จำนวนเงิน Deduct เบี้ยประกันซ่อมอู่ เบี้ยประกันภัยซ่อมห้าง
Honda Brio
อายุ 1 - 4 ปี ซ่อมห้าง
D/D = 5,000 บาท
 
อายุ 1 - 8 ปี ซ่อมอู่
D/D = 4,000 บาท
 

7,900
 

8,900
Amaze
Jazz,City,Brio,Amaze
Suzuki Swift
Mitsubishi Mirage,Attarge
Nissan Almera,March
Toyoya,Yaris ขนาดไม่เกิน 1,200 C.C.
เก๋งกลาง Chevrolet Aveo
อายุ 1 - 4 ปี ซ่อมห้าง
D/D = 5,000 บาท


อายุ 1 - 8 ปี ซ่อมอู่
D/D = 4,000 บาท
 


8,900

 
 

9,900
Sonic
Ford Fiesta
Honda Zazz,City
Toyota Vios,Avanza
Mazda 2
รถเก๋งกลาง Chevrolet Cruze  
อายุ 1 - 4 ปี ซ่อมห้าง
D/D = 5,000 บาท


อายุ 1 - 8 ปี ซ่อมอู่
D/D = 4,000 บาท 


 
8,900

 
 

9,900

 
Optra
Handa Civic
Feed
Mitsubishi Lancer EX
Nissan Neo,Tiida,Sylphy
Pulsar
Toyota Altis

เก๋งใหญ่
 
Honda Accord ( ยกเว้นรุ่น 3,500 c.c. )

อายุ 1 - 4 ปี ซ่อมห้าง
D/D = 5,000 บาท


อายุ 1 - 8 ปี ซ่อมอู่
D/D = 4,000 บาท
 
16,500


 
18,000

 
Toyota Camry ( ยกเว้นรุ่น 3,500 c.c. )
Wish
Prius
Nissan Teana
Mitsubishi Spacewagon
รถเก๋ง
SUV /MPV
Ford Everest
อายุ 1 - 4 ปี ซ่อมห้าง
D/D = 5,000 บาท


อายุ 1 - 8 ปี ซ่อมอู่
D/D = 4,000 บาท
16,500 18,000
Ford Ecosport
Escape
Chevrolet Captiva
Trailblazer
Hondaa CRV
Isuzu Mu7
Mu X
Mitsubishi Pajerosport
Toyota Fortuner
Innova
Nissian Livina
 

 

 
 
 
   
ผู้แนะนำธุรกิจThalerngkiat.A
thalerngkiat.a@gmail.com
085-0426-888
thalerngkiat

นาฬิกา
©2012 by www.asinampm.com